Thank you for your message! We will get back to you soon.
Something went wrong! Try sending another message.
STÄNG MENY
ÖPPNA MENY

Investor Relations

Press releases

2019-10-18 19:47:40

Game Chest har ingått LOI om förvärv

Stockholm - 2019-10-18 GCG har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av en plattform för spelet Roblox. Verksamheten tillhandahåller en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000  SEK med ett positivt resultat. Målet med ett förvärv är att skapa synergier mellan GCGs plattformar. Köpeskilling är förhandlad till högst 380 000 SEK och ska kunna fördelas mellan kontantbetalning och aktier. Nu inleds sedvanlig DD-process. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) [email protected]

Read more
2019-10-09 16:48:55

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission Stockholm 2019-10-09 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000 aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande en

Read more
2019-09-20 15:25:53

Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Kommunike Game Chest Group AB (publ) Stockholm 2019-09-20 Game Chest Group AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter godkändes av stämman enligt förslag. Beslutet fattades enhälligt.   Stämman beslutade och godkände framlagt förslag om ett incitamentsprogram utgörandes av teckningsoptioner. Förslaget är framtaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat som skapar aktieägarvärde. Programmet föreslås omfatta högst 300 000

Read more
2019-08-20 16:46:33

Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB

Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB Stockholm 2019-08-20 Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2019 klockan 11.00. Stämman hålls i New Equity Venture Int:s lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 september 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 13 september 2019). och dels anmäla

Read more
2019-08-20 16:15:30

Delårsrapport 2 2019

Flerårsöversikt 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018 koncernen Totala intäkter 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8 (msek) Resultat efter -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8 finansiella poster (msek) Balansomslutning 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0 (msek) Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1% Resultat per aktie -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40 (sek) Flerårsöversikt 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018 modern Totala intäkter 0.9 0.4

Read more
2019-08-08 14:12:14

Game Chest inleder samarbete med Sveriges största twitchstreamer innom spelet Fortnite

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Kevin “Kevzter” Sundqvist. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Kevin driver i dagsläget Sveriges största twitchstream för spelet Fortnite och är även den 6:e största Svenska Twitchstreamern med över 3 miljoner visningar under det senaste året. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) [email protected]

Read more
2019-07-29 14:08:53

Game Chest inleder samarbete med en av Sveriges största livestreamers

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Erik “Pojken” Nilsson. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Erik driver den 16:e största Svenska Twitchkanalen med strax under 400,000 totalt tittade timmar det senaste året och är utöver det en välkänd profil bland andra twitchstreamers i Sverige vilket Game Chest ser positivt på för framtida nya

Read more
2019-07-25 10:49:40

Kvittningsemission och kontantemission registrerad

Den riktade kvittningsemission och kontantemission som beslutades av styrelsen 2019-07-10 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 772 124 kr till 889 624 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 721 240 till 8 896 240. // Robin Stenman Styrelseordförande Game Chest Group AB (Publ) [email protected] // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) [email protected]

Read more
2019-07-19 15:54:59

Game Chest tillträder GameFiber

Den 12:e juli genomförde vi ett förvärv av plattformen GameFiber.com. Idag den 19:e juli har vi i helt tagit över och tillträtt plattformen, som numera ligger på Game Chests servrar. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Första delen av den kontanta köpeskillingen har idag betalats, totalt 200 000 EURO, av 255 000 EURO, varav de sista 55 000 EURO ska betalas i oktober i år. För betalning genom aktier landar priset per aktie på 4,38 kr; baserat på 10 handelsdagars volymviktat pris (VWAP10 190705-190718)

Read more
2019-07-12 23:15:30

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber Den 15:e maj inledde vi förhandling om förvärv av plattform GameFiber. Vi har per idag 12:e juli slutfört förvärvet med beräknat tillträde 19:e juli. Migrationsprocessen av plattformen förväntas ta cirka 2 veckor. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Priset för aktierna kommer baseras på 10 handelsdagars volymviktad kurs innan tillträde. Säljaren erhåller en potentiell earn-out om max 265 000 USD. Earn-outen mäts på vinsten plattformen genererar. Earn-

Read more
2019-07-10 14:34:39

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission    2019-07-10 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av Code Club. Beslutet innebär att 550 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 827 142 kr. Emitteringskursen är 3,40 kr/aktie och bestämdes genom förhandlingar mellan Game Chest och säljare. Emitteringskursen motsvarade bolagets aktiekurs

Read more
2019-07-08 17:02:43

Game Chest tillträder Code Club aktier

Game Chest tillträdde idag ca 82,9 procent av aktierna Code Club. Game Chest vill tacka säljare, mäklare och sitt egna transaktionsteam för en bra process. Att det tog något längre tid än beräknat att slutföra affären är underordnat att samtliga detaljer till slut kom på plats. Köpeskillingen uppgår, som som kommunicerades i ett pressmeddelande den 2019-07-04, till totalt 3.370.000 kronor varav 1.00.000  kronor betalades kontant vid tillträdet idag, 500.000 kronor den 31 oktober 2019 samt 1.870.000 kronor genom nyemitterade aktier i Game Chest.   “Det känns bra att överlämna till nya

Read more
2019-07-05 14:30:00

Kvittningsemission registrerad

Den riktade kvittningsemission som beslutades av bolaget på årsstämman den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 34 091 kr till 772 142 kr (från 738 033  kr). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 380 330 till 7 721 240.

Read more
2019-07-05 11:37:20

Lägesuppdatering avseende nya förvärv 2019-07-05

Den 2019-05-15 kommunicerade bolaget att det ingått ett LOI avseende ett förvärv av bolag verksamt inom datorspels-segmentet med hög trafik härrörande från en egen plattform. I pressmeddelandet framgick det att vi hoppades genomföra affären under kvartal två. Då så inte har skett vill Game Chest för informera att det alltjämt för intensiva diskussioner med säljaren och för det fall affären blir av tyder det mesta i dagsläget på att det blir en inkråmsöverlåtelse, d.v.s. endast själva plattformen med tillhörande tillgångar förvärvas, istället för ett bolagsförvärv. Game Chest har som

Read more
2019-07-04 13:18:37

Game Chest group AB (Publ) förvärvar Code Club AB Stockholm 2019-07-04

Game Chest informerade 2019-04-24 att bolaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett förvärv av ett spelföretag och att sedvanlig due diligence skulle föregå ingåendet av ett bindande förvärvsavtal. Game Chest är idag glada att kunna meddela att aktieöverlåtelseavtal träffats om förvärv av 82,9 procent av aktierna i Code Club AB. Tillträde sker 2019-07-08 och initial köpeskilling (ej inkluderat ev. earn-out) uppgår till totalt 3 370 000 kr utgörandes av kontant betalning om 1 000 000 kr vid tillträde, 500 000 kr den 31 oktober 2019 samt 1 870 000 kr som betalas genom nyemitterade aktier i

Read more
2019-06-28 10:52:16

Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender -       2019-08-20 Delårsrapport Q2 -       2019-11-13 Delårsrapport Q3

Read more
2019-06-12 15:30:08

Lägesuppdatering & VD kommentar

Samarbetet med Emma “Swebliss” Bliss (Twitch-livestreamer) initierades den 1:a Juni. Bolaget kommer även att besöka Dreamhack (Världens största LAN-festival) tillsammans med Swebliss i mitten av Juni med ett syfte för att visa upp oss och nå ut till hennes följare på plats men även använda denna samlingsplats för att möta potentiella nya samarbetspartners. Utöver det nya samarbete med Swebliss så introducerade även Martin “MartinCreek” Bäcklund (Twitch-livestreamer) bolagets plattform GameThrill för sina tittare tidigare i veckan som även där togs emot med en positiv reaktion.Vi har idag

Read more
2019-06-10 17:19:00

Riktad nyemission registrerad

2019-06-10 Den riktade nyemission som beslutades och kommunicerades av bolaget den 2019-05-15 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 32 258 kronor till 738 033 kronor (från 705 775 kronor). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 057 750 till 7 380 330. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) [email protected]

Read more
2019-05-20 15:48:19

Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade  om omval

Read more
2019-05-17 11:54:32

Game Chest inleder samarbete med esportsprofil

Game Chest inleder samarbete med esportsprofil Bolaget har idag skrivit ytterligare ett samarbetsavtal med en twitchstreamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern och esportsprofilen Martin “MartinCreek” Bäcklund ska arbeta med bolagets plattform GameThrill Market (https://market.gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva potentiella kunder till plattformen. Martin är en välkänd profil i eSportsbranschen, som i februari 2019 deltog som kommentator till spelet Fornite på ett av världens största eSportsevent; ESL Katowice, ett event

Read more
2019-05-15 11:55:29

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission Stockholm, 2019-05-15 Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har bolaget arbetat mot att ta in kapital i syfte att bygga ekonomiska muskler för att möjliggöra finansiering av eventuella framtida förvärv. Mot den bakgrunden har bolaget idag framförhandlat och ingått avtal om lån samt beslutat om riktad emission. Långivare och tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag. Lånebeloppet är på 2 MSEK som löper med en årsränta om 15 procent och med förfallodag 2019-12-31. Den riktade emissionen, som beslutats av styrelsen med

Read more
2019-05-15 09:31:38

Game Chest tecknar LOI om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag upprättat ett LOI om ett eventuellt förvärv. Game Chest ska nu genomföra sedvanlig due diligence. Bolaget som vi förhandlar med driver en plattform inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 8,9 MSEK och gjorde en

Read more
2019-05-15 09:24:44

Kvartalsrapport ETT

Översikt av koncernen Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018 Totala intäkter (msek) 0,3 0,3 0,8 Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -0,4 -2,8 Balansomslutning (msek) 6,6 8,6 6,0 Soliditet 50% 96% 74,1% Resultat per aktie -0,19 -0,05 -0,40 Insynspersoner per 2019-03-31 Jesper Nord, VD Robin Stenman, Styrelseordförande John Ekberg, Ledamot Leo Svanberg, Ledamot Marcus Pettersson, Ledamot Michael Jacobson, Ledamot Kommande

Read more
2019-05-07 15:00:18

Lägesuppdatering kring förvärv och finansiering

Stockholm 2019-05-07 Som tidigare kommunicerats har bolaget ingått LOI om förvärv av spelutvecklarföretag. Processen har utvecklats enligt plan och bolaget har nu ingått i avtal med finansiell rådgivare för upptagande av lån. Lånefinansieringen kommer att användas till kommunicerat förvärv(ingått LOI), möjliga framtida förvärv och utveckling av dess verksamheten. Det är styrelsens bedömning att vi befinner oss i ett snabbväxande segment där det finns stora utvecklings- och förvärvsmöjligheter. // Investor Relations  Game Chest Group AB(publ) [email protected]

Read more
2019-05-06 15:25:58

Årsredovisning

Stockholm 2019-05-06 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning.

Read more
2019-05-06 09:39:01

Samarbete med en av nordens största kvinnliga livestreamer

Bolaget har idag skrivit samarbetsavtal med en av nordens största kvinnliga twitch streamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern Emma “Swebliss” Bliss ska samarbeta med bolagets plattform GameThrill Market, där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanalerna för att driva potentiella kunder till plattformen.Sedan GameThrill Market lanserats så har reklam via samarbeten med streamers varit bolagets fokus. Redan en vecka efter lanseringen kunde vi se ett tydligt mönster där streamers utklassade övriga marknadsföringskanaler sett till konvertering. Att vi nu landar ett avtal

Read more
2019-05-02 16:51:19

Tecknar samarbetsavtal med Venatus Media

Game Chest Group har sedan förvärvet av onlinespel plattformarna i Februari (https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-slutfor-forvarv-av-plattformar,c2727490) arbetat med förbättringar för dess besökare och intäkter. Vi kan idag meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal med Venatus Media LIMITED (https://www.venatusmedia.com/) som är en av världens största leverantörer av spel- & underhållnings-annonser online. Ändamålet med samarbetet är att Venatus ska hjälpa Game Chest att öka intäkterna på den befintliga trafiken. Dessa plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och

Read more
2019-05-02 08:50:39

Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. Punkt 11 - 14 Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells

Read more
2019-04-26 10:32:18

Uppdatering kring förvärv och finansiering

Den 24 april meddelande Game Chest om att LOI har tecknats gällande förvärv av spelutvecklarföretaget. Game Chest har inlett en sedvanlig due diligence av bolaget och dess produkt. Efter inledande due diligence process av ser vi med tillförsikt på fortsättningen och har som mål att genomföra förvärvet under kvartal två. Samtidigt har en process avseende finansiering av förvärvet inletts, målet är att köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital. Vi ser stora synergimöjligheter med det potentiella förvärvet och Game Chest befintliga plattformar. Game Chest når

Read more
2019-04-24 13:53:00

Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag

Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag Spelutvecklarföretaget har utvecklat ett så kallat MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) som finns tillgänglig på Steam. Spelet har idag över 2000 aktiva spelare. Bolaget omsätter omkring 5 MSEK per år och genererar ett resultat efter skatt på 1 MSEK. Enligt uppgifter av säljaren har bolaget ett justerat resultat på omkring 2 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 3,3 MSEK. På grund av sekretess under förhandlingen kan vi inte gå ut med namnet på bolaget och dess spel vid denna tidpunkt. I det

Read more
2019-04-24 10:34:51

Lansering av GameThrill Market går enligt plan

Sedan lansering av market.gamethrill.io har bolaget lagt ett stort fokus på att analysera marknadens respons och vi kan idag glatt meddela att vi sett ett gott mottagande av plattformen. Det som indikerar på stor potential är samarbetet med streamers som driver relevant och mycket trafik, samt visat bättre konverteringsfrekvens än förväntat. Nu tar bolaget nästa steg i varumärkets utveckling och gör detta via marknadsföringsstrategi som går ut på att arbeta nära med streamers, personer som sänder live när de spelar datorspel. GameThrill har redan inlett ett samarbete med ett fåtal

Read more
2019-04-18 08:54:40

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB(publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAME CHEST GROUP AB(PUBL) Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till bolagsstämma 20 maj 2019 klockan 13.00 till Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 14 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast 14 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB(publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

Read more
2019-04-17 12:39:48

Game Chest Group lanserar e-handel för datorspel

Game Chest Group AB lanserar idag market.gamethrill.io, en e-handelsplattform för datorspel och in-game valutor. market.gamethrill.io är ett av företagets tillvägagångssätt för att utvinna synergieffekter mellan plattformarna men även också för att utveckla företagets varumärken för att möta kundernas behov. Vi har idag etablerat ett starkt men ständigt växande nätverk av spelleverantörer. Våra goda relationer och ständigt återkommande beställningar ger oss ett starkt förhandlingsläge för att kunna erbjuda spelnycklar till låga priser. Under lansering kommer stort fokus ligga i att

Read more
2019-04-05 12:24:04

Verksamhetsuppdatering avseende annonspartner och plattformar

Game Chest förvärvade under första kvartalet plattformar inom browserspels-segmentet. Plattformarna genererar stora mängder trafik vars intäktsmodeller primärt ligger i annonsförsäljning. Vi jobbar idag med att få plattform att växa, men samtidigt ser att det finns stor potential att öka intäkterna genom att förbättra annonsförsäljningen. Game Chest har därför inlett förhandling med flertal möjliga annonsförsäljningpartners vars uppgift kommer vara att öka intäkterna. Bolaget har för avsikt att ingå avtal med minst en annonspartner under kvartal två. Sammantaget med synergieffekterna

Read more
2019-04-04 15:06:54

Game Chest Group lanserar affiliate plattform inom eSports betting

Game Chest Group AB (“Game Chest”) har idag lanserat en plattform inom affiliate med fokus på eSports betting, Easybet.gg. Easybet.gg är en samlingsplats för all information som kan tänka sig behövas vid eSports betting, däribland matchdata. Easybet.gg är bolagets första steg mot affiliate marknaden. Game Chest mål är att lansera plattformar inom gaming och utnyttja de synergier som skapas. EasyBet.gg kommer används för att kapitalisera på den nischade trafik i som Game Chest idag har i sitt nätverk. Game Chest har med plattformen redan nu kunnat binda samarbeten med några av de

Read more
2019-03-27 16:07:08

GCG kommer lansera ny plattform

Game Chest Group (GCG) förbereder lansering av marknadsplats för datorspel. GCGs plattform Gamethrill.io som är en abonnemangstjänst för spel kommer inom kort lansera en kompletterande tjänst där kunder kan köpa spel styckevis. Detta medför till att GCG öppnar upp för en bredare kundgrupp. Marknadsplatsen ska över tid konkurrera med tjänster såsom G2A och Steam. Marknadsplatsen kommer sälja allt från AAA-spel, retrospel samt in-game valutor som till tex Apex Legends. Utvecklingen av tjänsten pågår per dags dato och lansering av tjänsten kommer presenteras under kvartal 2.  // Investor

Read more
2019-02-25 12:15:58

Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017 Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4 Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1 Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9 Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5% Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00

Read more
2019-02-13 13:41:20

Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender · 2019-02-25 Bokslutskommuniké · 2019-05-15 Delårsrapport Q1 · 2019-05-20 Årsstämma

Read more
2019-01-29 08:53:53

Game Chest slutför förvärv av plattformar

Den 9:e januari inledde vi förhandling om förvärv av plattformar inom gamingsegmentet. Vi har idag slutfört förvärvet av plattformarna och inlett en migrationsprocess som förväntas ta 2-5 arbetsdagar. Köpeskillingen landade på totalt 900 TSEK, som betalats kontant. Plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Totalt rör det som om 27 st plattformar med sammanlagt 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. På plattformarna kan besökarna spela så kallade “browser-spel” gratis, intäkterna genereras via reklam. Vi ser stora synergimöjligheter genom att

Read more
2019-01-14 12:27:12

Game Chest plattform Gamethrill.io lanserar ny kampanjmodell

Gamethrill affärsmodell är att erbjuda sina kunder månadsabonnemang av datorspel där kunden varje månad erhåller 5 till 11 spel. Gamethrills nya kampanjmodell innebär några av plattformens abonnemang även kommer att innehålla ett AAA-spel som de erhåller direkt vid uppsättning av nytt abonnemang. Priset ska alltid vara konkurrenskraftigt och vara lägre än marknadspriset. Första AAA-spelet som GameThrill väljer att inkludera i sina boxar är PlayerUnknown’s Battlegrounds. Spelet går idag att köpa på Steam för € 29.99 och rankar på 9:e plats som det mest säljande spelet just nu på deras

Read more
2019-01-09 08:10:43

Inleder förhandling om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag inlett förhandling med ett bolag om ett eventuellt förvärv. Bolaget som vi förhandlar med driver ett antal plattformar inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Vid

Read more
2019-01-03 16:54:07

Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier. Information om aktien: Kortnamn: GAMEC Aktienamn: Game Chest ISIN-kod: SE0010820191 Orderboks-ID: 4UQC CFI: ESVUFR FISN: GAMECHESTG/SH Organisationsnummer: 559095-1942 LEI: 894500E36J7OXRV89B85 Kvotvärde: 0,10 SEK Första dag för handel: 9 januari 2018 Antal aktier: 7 057 750 Market segment: SPSE MIC Code: XSAT Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary

Read more
2019-01-03 13:24:32

Game Chest Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Game Chest Group tillhandahåller en digital distributiontjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling av högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Bolaget bedriver plattformarna gamethrill.io och ucrate.io där cirka 850 medlemmar idag abonnerar på spelboxarna. GCG:s vision är att leverera den ultimata plattformen för abonnemangsgaming och att vara det självklara valet för spelare som vill ha ett varierat och högkvalitativt spelutbud. ”Game Chest Group har som syfte att skapa spelspänning och agera

Read more

Financial reports

2019-08-20 16:15:30

Delårsrapport 2 2019

Flerårsöversikt 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018 koncernen Totala intäkter 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8 (msek) Resultat efter -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8 finansiella poster (msek) Balansomslutning 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0 (msek) Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1% Resultat per aktie -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40 (sek) Flerårsöversikt 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018 modern Totala intäkter 0.9 0.4

Read more
2019-05-20 15:48:19

Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade  om omval

Read more
2019-05-15 09:24:44

Kvartalsrapport ETT

Översikt av koncernen Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018 Totala intäkter (msek) 0,3 0,3 0,8 Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -0,4 -2,8 Balansomslutning (msek) 6,6 8,6 6,0 Soliditet 50% 96% 74,1% Resultat per aktie -0,19 -0,05 -0,40 Insynspersoner per 2019-03-31 Jesper Nord, VD Robin Stenman, Styrelseordförande John Ekberg, Ledamot Leo Svanberg, Ledamot Marcus Pettersson, Ledamot Michael Jacobson, Ledamot Kommande

Read more
2019-05-06 15:25:58

Årsredovisning

Stockholm 2019-05-06 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning.

Read more
2019-05-02 08:50:39

Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. Punkt 11 - 14 Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells

Read more
2019-04-18 08:54:40

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB(publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAME CHEST GROUP AB(PUBL) Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till bolagsstämma 20 maj 2019 klockan 13.00 till Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 14 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast 14 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB(publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

Read more
2019-02-25 12:15:58

Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017 Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4 Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1 Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9 Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5% Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00

Read more

Financial calendar

2019-02-25

Bokslutskommuniké

2019-05-15

Delårsrapport Q1

2019-05-20

Årsstämma

Corporate governance

External CEO

JESPER NORD

Jesper Nord, född 1986, är Bolagets VD sedan den 3 januari 2018. Han har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign. Jesper har sedan 2011 arbetat som egenföretagare och som anställd inom app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling och projektledning. Jespers erfarenheter inom UX-design och som digital strateg gör att han kan ta fram målgrupper till Bolaget.

Chariman

ROBIN STENMAN

Robin Stenman, född 1986, är ledamot/ordförande i Game Chest sedan den extra bolagsstämman 26 september 2017. Robin har lång erfarenhet av programmering och har även studerat juridik på Stockholms Universitet. Robin grundade Tourn International AB 2010 som noterades på Spotlight 2013 och han har sedan dess varit aktiv i Tourn som VD.

Member

MICHAEL JACOBSON

Michael Jacobson, född 1974, är styrelseledamot sedan den 26 september 2017. Mike är en av grundarna till Ayima och har sedan bildandet av bolaget 2007 varit ansvarig för marknadsföringen, verksamhetsutvecklingen och ekonomin. Mike har en bakgrund som marknadsanalytiker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom Internationell Management från Reims Management School i Frankrike.

Member

LEO SVANBERG

Leo Svanberg, född 1986, är styrelseledamot i Game Chest sedan den 26 september 2017. Leo har en bakgrund inom media som säljare och Partner Retention Manager på MTG/Viasat AB. Sedan januari 2018 är han verksam inom Commercial Concept Sales på TV4/C More. Leo har vidareutbildats på MTG Academys ledarskapsutbildning och säljutbildningar, han har även gått kursen ”Ny som Chef” på Mindset.

Member

JOHN EKEBERG

John Ekeberg, född 1981, är sedan den 26 september 2017 styrelseledamot i Game Chest och har studerat marknadsekonomi på IHM Business School Stockholm. John är sedan 10 år bosatt i London där han jobbar som Account Director för ett större research och konsultföretag med fokus på E-handel, multi-channel strategier, konkurrentanalys, digital customer experience och consumer technology. John har 15 års erfarenhet inom försäljning och hans kompetens ligger framförallt inom internationell affärsutveckling och affärsstyrning.

Independent member

MARCUS PETTERSSON

Marcus Petersson, född 1980, är styrelseledamot i Game Chest sedan den 26 september 2017. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och de nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt en Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.Org nr: 559095-1942

§ 1 Firma
Bolagets firma är Game Chest Group AB (Publ) Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av för elektroniska spel, äga och förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget förvalta samt handla med värdepapper. Verksamheterna kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Göteborgs Posten eller annan rikstäckande tidning upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

_______________
Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2017-09-26

About the stock

IR-contact

Documents